CHP Milletvekili Okan Konuralp, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki değişiklikleri eleştirdi

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, TBMM Genel Kurulu’nda; 8. Yargı Paketi kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yapılan değişiklikle ilgili “Özel nitelikteki kişisel verilerin sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya kurumlar ve kuruluşlar tarafından işlenmesinin gerekli olması, başka bir veri işleme şartı olarak düzenlenmekte. Buna göre Sağlık Bakanlığı ile her türlü sağlık kuruluşlarının ve sosyal güvenlik kurumunun bu bentte yazılı amaçlarla tuttukları veriler ve kayıtlar, bu kapsamda değerlendiriliyor. Bu çerçevede özel sağlık kuruluşlarının bu kapsamdan çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca bu bentte yazan kurumların da hangi verileri nasıl işleyeceğinin açık olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda dün gece yarısı kabul edildi. kabul edildi. CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, teklifin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda değişiklik yapan maddesiyle ilgili yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“BU MADDELERE YÖNELİK BAZI ÇEKİNCELERİMİZ, ENDİŞELERİMİZ VAR”

“6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6’ncı maddesinde yapılacak olan değişiklik anayasaya aykırılık iddiamızı taşımakta. Konunun pek çok uzmanı tarafından belki bu torba yasanın en derli toplu maddelerinden biri olarak da gördüğümüzü ifade etmek gerekiyor. Konunun uzmanları Avrupa Birliği Müktesebatı’na uygun bir düzenlemenin yapılmış olduğuna dair ön değerlendirmelerini yaptılar. Fakat ‘Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz’ misali Türkiye’deki mevcut hukuk düzenini, mevcut kanunları dahi nasıl daha kötü bir örnekler üzerinden uyguladığınızı düşündüğümüzde bu maddelere yönelik de bazı çekincelerimiz, endişelerimiz var.

“ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARININ BU KAPSAMDAN ÇIKARILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Örneğin; özel nitelikteki kişisel verilerin sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya kurumlar ve kuruluşlar tarafından işlenmesinin gerekli olması, başka bir veri işleme şartı olarak düzenlenmekte. Buna göre Sağlık Bakanlığı ile her türlü sağlık kuruluşlarının ve sosyal güvenlik kurumunun bu bentte yazılı amaçlarla tuttukları veriler ve kayıtlar, bu kapsamda değerlendiriliyor. Bu çerçevede özel sağlık kuruluşlarının bu kapsamdan çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca bu bentte yazan kurumların da hangi verileri nasıl işleyeceğinin açık olması gerektiğini düşünüyoruz. Öte yandan dini aidiyet gibi verilerin, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı ile bir ilgisinin olmadığını, dolayısıyla Anayasa’nın 20. maddesinin 3. fıkrasında çizilen sınırların ihlal edildiğini düşünüyoruz. Öte yandan üyelik dışında eski üyelerle temas halinde bulunan kişilerin verilerinin de işlenmesini hukuken Anayasa’ya aykırı olduğunu düşünüyoruz. Bir başka sorun olarak da bu tür kuruluşlar açısından üyelik tesisi, kanunlarda ne tür bilgilerin isteneceğine ilişkin bilgilerin alınması ve başvuru formlarının veya hukuki belgelerin doldurulması öngörülüyor… Dolayısıyla üyelik formlarında bu tür ibarelerin yazılarak zorunlu olarak doldurulmasını talep etmenin de Anayasa’nın 20. maddesini ihlal edecek nitelikte olduğunu düşünüyoruz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x