Türkiye, PISA 2022’de sıralamasını yükseltti

OECD tarafından 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri değerlendiren ve üç yılda bir yapılan uluslararası araştırma programı olan PISA araştırması, 15 yaş grubunda örgün eğitime devam eden öğrencilerin matematik ve fen okuryazarlığı ile okuma becerilerini değerlendirmek ve ülkeleri karşılaştırabilmek için yapılıyor. Bu kapsamda, 2021’de yapılacak olan PISA, Kovid-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelenerek 2022’de gerçekleştirildi. PISA Türkiye sonuçları tüm dünyayla eş zamanlı açıklandı. 81 ülkenin katıldığı PISA 2022 araştırması Türkiye’de 19 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihlerinde 60 ilden 196 okul ve 7 bin 250 öğrencinin katılımıyla bilgisayar tabanlı gerçekleştirildi.

FEN OKURYAZARLIĞINDA PUAN YÜKSELDİ
PISA 2022 raporuna göre Türkiye, on yıldan uzun bir süre boyunca çoğu alanda iyileşme gösteren az sayıda ülkeden biri oldu. PISA’ya katılan ülke sayısı artarken Türkiye; matematik, fen ve okuma becerilerinin ölçüldüğü her üç alanda da sıralamasını yükseltti. Aynı zamanda üç alanda da tüm ülkelerin ortalamasının üstünde yer aldı.

‘OLUMLU SONUÇ VERDİĞİNİN GÖSTERGESİ’
Türkiye Matematik alanında 2018’de 79 ülke arasında 42’nci, fen alanında 39’uncu ve okuma becerilerinde 40’ıncı sırada yer alırken, PISA 2022’de 81 ülke arasında matematikte 39’uncu, fen alanında 34’üncü ve okuma becerilerinde 40’ıncı sırada yer aldı. Benzer şekilde 2018’de 37 OECD ülkesi arasında matematikte 33’üncü, fen alanında 30’uncu ve okuma becerilerinde 31’inci sıradayken 2022’de matematikte 32’nci, fen alanında 29’uncu ve okuma becerilerinde 30’uncu sıraya yerleşti. Raporda, “Türkiye her üç alanda tüm ülkeler ortalamasının üstünde yer alırken OECD ülkeleriyle arasındaki farkı hızlıca azaltmaktadır. Ayrıca PISA’da fiziksel ve sosyal öğrenme ortamlarına ilişkin anketlerden elde edilen veriler, Türkiye’deki fiziki ve sosyal öğrenme ortalamalarının OECD’den daha iyi olduğunu gösterdi. Bu da 2003 yılından itibaren eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi yönünde atılan adımların olumlu sonuç verdiğinin bir göstergesidir” değerlendirmesi yapıldı.

ELDE EDİLEN EN YÜKSEK SONUÇLAR
PISA sonuçlarına ilişkin kamuoyuna iki ayrı rapor sunuldu. Bunlardan biri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan ülke raporu, diğeri ise OECD tarafından kaleme alınan ve www.oecd.org/pisa adresinde yayımlanan rapor oldu. OECD’nin Türkiye’nin PISA sonuçları konusundaki değerlendirmesinde, “Türkiye, PISA’da on yıldan uzun bir süre boyunca çoğu alanda iyileşme gösteren az sayıda ülkeden biridir” ifadesi yer aldı. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün raporuna göre, Türkiye PISA 2022 sonuçlarında, matematik alanında 2018 ile hemen hemen aynı puanı alırken, fen okuryazarlığı alanında daha yüksek puan elde etti, okuma becerilerinde ise daha düşük performans gösterdi. Matematik ve fen alanlarındaki Türkiye PISA 2022 ortalamaları, PISA’da şimdiye kadar elde edilen en yüksek sonuçlar arasında yer aldı. Bunun yanında, okuma becerileri alanında ise uzun vadeli ortalamaya yakın bir performans elde edildi. PISA 2022’de özellikle matematik ve fen alanlarında elde edilen puanlar, 2006 ve 2015’teki puanlara kıyasla oldukça yüksek oldu.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x